Servei i Assessorament Laboral

Assessorament i tramitació laboral integral de l'empresa (Seguretat Social, nómines, contractes de treball, altes i baixes i assistència en litigis).

Oferim el següents serveis

  • Alta d’empreses a la Seguretat Social.
  • Nòmines, altes i baixes, preparació de models TC1 i TC2.
  • Inspeccions de Treball.
  • Declaracions, resums, certificats de retencions i retribucions anuals.