Servei i Assessorament Comptable

Comptabilitat diària del moviment de l'empresa, anàlisis comptable personalitzat i actualització de comptabilitats endarrerides.

Oferim el següents serveis

  • Anàlisi comptable personalitzat.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Confecció de balanços.
  • Confecció dels llibres oficials i presentació al Registre Mercantil.
  • Quadres d’amortització.
  • Actualització d’actius.
  • Assessorament en el tancament de l’exercici.