Servei i Assessorament Assegurances

Posem a la seva disposició una àmplia varietat d'assegurances per cobrir les seves necessitats.

Oferim el següents serveis

  • Vida, Estalvi, Plans de Pensions, plans de Jubilació, Plans de previsió, Rendes vitalícies.
  • Salut, accidents, malaltia, dental.
  • Protecció jurídica, assistència en viatge.
  • RC pescador, RC caçador.
  • Automòbil, Retirada de carnet.
  • Resposabilitat Civil: Construcció, transports, empresarials, col·lectius professionals.
  • Empresa, comerç, oficines, llar, multi-risc industrial, transports, embarcacions.