Home

R&A Lloret Assessors és un Gabinet d'Assessorament Integral a Empreses i famílies., tenim diverses àrees d'actuació, amb professionals titulats al front de cadascuna d'elles.

Serveis Complementaris

  • TAX SYSTEM ACCOUNTANCY
  • ASSURANCES
  • TRÀMITS D'ESCRIPTURES
  • DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI
  • CÈDULES D'HABITABILIDAD
  • STEUERANGELEHENHEITEN BUCHHALTUNG
  • NIES PER A NO RESIDENTS
  • CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I EMPRESES
  • IMPOSTOS PER A NO RESIDENTS
  • CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Treballem amb les següents assegurançes